Summary Date: August 11, 2020

Registered Students

0
Students In School

0
Students Taken MDM

0
Registered Teachers

36
Teachers In School

0
Student's Detail Teacher's Detail
School Name Students Present Mid Day Meal Teachers Present
BAL SHRAMIK VISHESH VIDYALYA CHECHRIYA 0 0 0 0 0
GOVT BUNIYADI JHARARA KHAR 0 0 0 0 0
GOVT BUNIYDI BAWANATH PUR 0 0 0 0 0
GOVT MS ARSALI 0 0 0 0 0
GOVT MS CHAPRI 0 0 0 0 0
GOVT MS DUMARSOTA 0 0 0 0 0
GOVT MS HARIHARPUR 0 0 0 0 0
GOVT MS MAKRI 0 0 0 0 0
GOVT MS RAPURA 0 0 0 0 0
GOVT MS SINGHI TALI 0 0 0 0 0